Návrh marketingového mixu nově vznikající společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření marketingového mixu služby v začínající firmě. Pokládá teoretické základy pro analýzu problému, která následně představuje společnost a snaží se popsat její místo na trhu, cílovou skupinu a komplexně analyzovat situaci pro navazující část, ve které navrhuji samotný marketingový mix s pomocí metody 4P. Cílem této práce je vytvořit takový marketingový mix, který povede k celkové prosperitě služby a tím i prosperitě celé společnosti.
The bachelor thesis focuses on creating a marketing mix of services in a startup company. It lays the theoretical basis for the analysis of the problem, which then presents the company and tries to describe its place in the market, the target group and comprehensively analyze the situation for the follow-up part, in which I design the marketing mix using 4P. The aim of this work is to create such a marketing mix that will lead to the overall prosperity of the service and thus the prosperity of the whole company.
Description
Citation
HAKL, D. Návrh marketingového mixu nově vznikající společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Mandel (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Supervisor´s questions - answered. Reviewer´s questions - answered. doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. - You analyze service company in thesis. Why you don´t use 7 Ps Marketing mix? Answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - What is the high concept of marketing mix? Answered. Where is the connection between target customers and your pricing policy? Answered. What is the goal of marketing strategy? Answered. What are overall benefits from your proposals? Answered. Why did you segment customers according to age? Answered. What is typical behaviour for 60+people? Answered. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. -Chapters you mentioned are: Brand name, Product Name, Service name. What are you talking about? About brand name, product name or service name? Answered. Which one of mentioned above is "Vysokodávkový vitamín C"? Partially answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO