Metody segmentace a rozpoznání číslic analogového elektroměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-02-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The paper discusses image processing methods applicable for reading the values indicated by single-phase, analog electrical meters commonly used in the home. The principle of an analog meter is introduced, and relevant image processing techniques are described in detail. In this context, the author characterize methods for segmenting the dial and, subsequently, the individual digits. The final sections of the article present several approaches to character recognition and comparison of these methods. The recognition accuracy of 89.4% was obtained thanks to the use of a multilayer neural network.
Článek pojednává o metodách zpracování obrazu s účelem odečtení hodnoty počítadla analogového elektroměru. Je uveden princip funkce analogového elektroměru. Článek se zabývá pouze jednofázovými typy, které jsou běžné v domácnostech. Hlavní částí je popis metod zpracování obrazu. Jsou popsány metody nejprve segmentace číselníku a následně segmentace jednotlivých číslic. V poslední části je rozebráno několik metod rozpoznání znaků a porovnání těchto metod. Bylo dosaženo přesnosti 89,4% rozpoznání znaku s využitím vícevrstvé neuronové sítě.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 1, s. 21-27. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO