Porovnávací studie nízkonapěťových operačních zesilovačů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá metodami, používanými při návrhu nízkonapěťových operačních zesilovačů. Teoreticky popisuje nejpoužívanější z těchto metod. Vlastnosti vybraných metod jsou ověřeny simulací navržených operačních transkonduktačních zesilovačů, jež tyto metody využívají.
This work deals with methods used in design of low voltage operational amplifiers. It describes some of the most commonly used methods. Properties of these methods are verified by computer simulation of operational transconductance amplifiers that are utilizing them.
Description
Citation
NOUSEK, P. Porovnávací studie nízkonapěťových operačních zesilovačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (předseda) prof. Ing. Daniela Ďuračková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student seznámil zkušební komisi s náplní své závěrečné práce. Odpověděl na otázky: 1) Jaké jsou výhody bulk-driven technologie? 2) Jakých se dosahuje velikostí napájecího napětí v moderních obvodech?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO