Využití elektrických vlastností kompozitních materiálů s modifikovanou cementovou matricí

but.committeeprof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. - oponent (člen) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. - oponent (člen) prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. (člen) doc. Ing. Karel Burda, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠteffan, Pavelcs
dc.contributor.authorMacháň, Ladislavcs
dc.contributor.refereeHusák, Miroslavcs
dc.contributor.refereeSýkora, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T18:02:48Z
dc.date.available2018-10-21T18:02:48Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá praktickým využitím kompozitního materiálu s modifikovanou cementovou matricí. V práci je zkoumána zejména oblast využití elektrických vlastností kompozitních materiálů na bázi cementu pro snímání mechanického namáhání. V experimentální části je řešena problematika koroze uhlíku a kovových materiálů v alkalickém prostředí cementové matrice. Je zde popsán návrh fyzického provedení senzoru a jeho výroba s použitím funkčního cementového kompozitního materiálu. Je také diskutováno určení vlivů teploty a vlhkosti prostředí na změnu elektrických vlastností integrovaných senzorů. Důležitou součástí práce je oblast vyhodnocení série měření elektrických parametrů při dynamickém zatěžování. Je zde podrobně rozebrána navržená měřicí metoda vhodná pro stanovení elektrických vlastností cementových kompozitních materiálů včetně konstrukce monitorovacího systému, který umožňuje praktickou aplikaci senzorů do složitých konstrukcí.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis is focused on practical use of composite material with modified cement matrix. Especially the area of electrical behavior of composite materials in use has been examined, for strain sensing material. The experimental part solves the problematics of corrosion of carbon and metallic materials in alkaline environment of the cement matrix. The physical design of the sensor and its fabrication using functional composite cement material have been described here. The thesis has also discussed defining the influence of temperature change and humidity change on the change of electrical parameters of integrated sensors. An important part of the thesis is the area of evaluating a series of measurements of electrical parameters under dynamic loading. The thesis analyzes designed measurement method in detail, being suitable to determine electrical properties of cement composite materials including the construction of a monitoring system that enables practical application of sensors in complex structures.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationMACHÁŇ, L. Využití elektrických vlastností kompozitních materiálů s modifikovanou cementovou matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88328cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/51776
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKompozitní materiálcs
dc.subjectmodifikovaná cementová matricecs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectinhibitory korozecs
dc.subjectdynamické zatěžovánícs
dc.subjectlaboratorní měřicí aparaturacs
dc.subjectMSP430cs
dc.subjectAD5933cs
dc.subjectmonitorovací systém.cs
dc.subjectCompositeen
dc.subjectmodified cement matrixen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectcorrosion inhibitorsen
dc.subjectdynamic loadingen
dc.subjectlaboratory measuring equipmenten
dc.subjectMSP430en
dc.subjectAD5933en
dc.subjectmonitoring system.en
dc.titleVyužití elektrických vlastností kompozitních materiálů s modifikovanou cementovou matricícs
dc.title.alternativeThe use of Electrical Properties of Composites with Modified Cement Matrixen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2015-12-10cs
dcterms.modified2015-12-11-13:45:58cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid88328en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:07:36en
sync.item.modts2021.11.08 13:07:21en
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-hodnoceni.pdf
Size:
60.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-hodnoceni.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-PosudekMachan_PhD_2015_Husak.pdf
Size:
628.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-PosudekMachan_PhD_2015_Husak.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Sykora_Posudek na DDP Machane.pdf
Size:
233.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Sykora_Posudek na DDP Machane.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Collections