Aktualizace dat z webových stránek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou webových stránek archivů v České republice a jejich technologií s cílem vytvoření autonomního programu pro hromadné stahování detailů o archivních materiálech a jejich skenů. Výsledná aplikace je vytvořena v programovacím jazyce Python s použitím knihovny Scrapy. Výstupem programu jsou soubory s daty archiválií uložených v jednotlivých archivech.
This thesis deals with the analysis of archive websites in the Czech Republic and their technologies to create an autonomous program for bulk downloading of details about archival materials, and their scans. The resulting application is developed in the Python programming language using the Scrapy library. The output of the program is files with data of archival materials stored in individual archives.
Description
Citation
VALUŠEK, J. Aktualizace dat z webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných, např. ohledně hromadného stahování materiálů z digitálních archivů a úpravy souvisejících skriptů. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře / C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO