Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem této diplomové práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky platinových kovů v životním prostředí, stanovení platiny a palladia na území městské částí Brno a Moskva. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh platinových v životním prostředí. Obsahuje také použité metody extrakce a stanovení platiny a palladia.
The aim of this thesis is the actual elaboration literature search concerning the issue of platinum group metals in the environment, determination of platinum and palladium in great urban agglomerations. It includes chemical and physical properties, occurrence and platinum and palladium cycle in the environment. It also contains methods for extraction and determination of platinum and palladium.
Description
Citation
JEŽEK, S. Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-03
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO