Návrh simulačního prostředí pro testování provozu autonomních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulačního prostředí pro testování autonomních vozidel. V teoretické části byla provedena rešerše dostupných simulátorů autonomního řízení. Dále byly představeny nástroje běžně používané v autonomních vozidlech, jako jsou senzory nebo softwarové moduly. V praktické části byl z dostupných řešení vybrán simulátor CARLA. Nejprve je vysvětlena instalace samotného simulátoru CARLA. Poté byla pomocí programu Roadrunner vytvořena simulační mapa, která napodobuje konkrétní ulici v Brně. Následně je ukázána práce se simulátorem CARLA. Na závěr je zhodnocena práce se simulátorem CARLA a ukázány konkrétní výstupy simulace.
This thesis deals with the design of simulation environment for testing autonomous vehicles. In the theoretical part, the search of available autonomous driving simulators was carried out. Furthermore, the tools commonly used in autonomous vehicles such as sensors or software modules were presented. In the practical part, the CARLA simulator was selected from the available solutions. Firstly, the installation of CARLA simulator is explained. Then, the simulation map was created by the Roadrunner to simulate a specific street in Brno. Afterwards, the work with the CARLA simulator is shown. Finally, the work with the CARLA simulator is evaluated and the concrete outputs of simulation are shown.
Description
Citation
ŠŮSTEK, J. Návrh simulačního prostředí pro testování provozu autonomních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) Ing. Peter Zavadinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Nezval Vít, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Můžete popsat proč se ve videu vaše auto rozjíždí a zastavuje? Jak rychle e auto pohybuje? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO