Hodnocení investičního záměru

but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího a oponenta - žádné Otázky členů komise: Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Vysvětlit subjektivitu hodnocení u rizik - odpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. - Vysvětlit křivku nákladů v grafu prezentace - odpovězeno doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Jaký máte názor na zvyšování poptáky po elektromagnetickém materiálu v celosvětovém měřítku - odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřícs
dc.contributor.authorGottwald, Adamcs
dc.contributor.refereeRompotl, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:58Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:58Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zhodnocení vybraného investičního záměru společnosti. V první části jsou definována teoretická východiska, jež vymezují investice, finanční analýzu, metody hodnocení investic a rizika, které vytvářejí podklad pro zpracování analytické části. Druhá část se věnuje základní finanční analýze s cílem zhodnocení finančního stavu společnosti. Dále se posuzuje samotný investiční záměr, ve kterém jsou taktéž stanovená rizika, a to jak z pohledu peněžních toků, tak z realizace projektu. Závěrem je na základě provedených analýz souhrnně zhodnocena investiční příležitost a její slabé stránky, jejíž prostřednictvím je doporučena realizace či odmítnutí investičního záměru.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the evaluation of a selected investment project of the company. The first part defines the theoretical basis, which describes the investments, financial analysis, investment evaluation methods, and risks, which form the basis for the processing of the analytical part. The second part deals with the basic financial analysis of the company in order to evaluate the financial condition of the company. Furthermore, the investment project itself is evaluated, where also risks are determined, from the perspective of cash flows and the implementation of the project. Finally, based on the performed analyses, the investment opportunity and its weaknesses are comprehensively evaluated, through which is recommended the implementation or rejection of the investment plan.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationGOTTWALD, A. Hodnocení investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other122873cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192002
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjecthodnocení investicecs
dc.subjectdynamické metodycs
dc.subjectčistá současná hodnotacs
dc.subjectvnitřní výnosové procentocs
dc.subjectstatické metodycs
dc.subjectdoba návratnostics
dc.subjectrizikacs
dc.subjectinvestmentsen
dc.subjectevaluation of the investmenten
dc.subjectdynamic methodsen
dc.subjectnet present valueen
dc.subjectinternal rate of returnen
dc.subjectstatic methodsen
dc.subjectpayback perioden
dc.subjectrisksen
dc.titleHodnocení investičního záměrucs
dc.title.alternativeThe Evaluation of the Investment Projecten
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:42cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid122873en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:14:40en
sync.item.modts2021.11.12 16:51:48en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_122873.html
Size:
5.54 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_122873.html
Collections