Logistika v elektrotechnické firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se ve svém teoretickém úvodu věnuje logistice a to především z hlediska výrobního procesu a informačního toku firmy. V další části je popsáno technologické projektování, kapacitní propočty a plánování. Teorie je zakončena popisem sledované firmy. Praktickou část práce tvoří analýza vstupních dat ovlivňujících výpočty kapacitní vytíženosti firmy a popis návrhu výpočtu. V závěru práce jsou zhodnoceny a přiloženy kapacitní výpočty vytíženosti firmy za sledované období.
The thesis paies logistics and this firstly from aspects production of the process in theoretic introduction. In the next part of thesis interprets technology projection, capacity calculations and planning. The theory is ending characterization monitored company. The practical part work forms analysis input data prejudicing calculations capacity utilization company and characterization project calculation. The capacitive calculations utilization company for traced period are enclosed at the close this thesis.
Description
Citation
DVOŘÁKOVÁ, I. Logistika v elektrotechnické firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Jaká je jiná možnost exportu dat z databázového systému? Existuje nějaká komerční alternativa? Jaký je ekonomický přínos?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO