Možnosti využití vybraných frakcí technického konopí v kosmetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Konopí seté je všestranná bylina známá již několik tisíc let a obsahuje řadu aktivních látek. Tato diplomová práce se zaměřuje na využití vybraných extraktů z technického konopí v kosmetice, konkrétně ve vlasové. První část je zaměřená na rostlinu konopí, seznámení s aktivními látkami v ní obsaženými a celkové zpracování rostliny. V druhé části byly experimentálně stanoveny aktivní látky v pěti extraktech z různých odrůd, které byly dodány z průmyslu. Extrakty byly porovnané na základě obsahu antioxidantů, chlorofylů, fenolických látek, flavonoidů a kanabinoidů. Následně byl připraven šampon na vlasy s přídavkem konopných extraktů a konopného hydrolyzátu. Nakonec byl u extraktů a šamponů sledován inhibiční účinek vůči mikroorganismům. V konopných extraktech byly detekovány prospěšné biologicky aktivní látky, kde vyšší obsahy byly naměřeny v ethanolových extraktech. Extrakty také dokázaly inhibovat růst určitých mikroorganismů. U připraveného šamponu byly pozorovány uspokojivé výsledky na vlasech.
Cannabis sativa is a versatile herb which is known for several thousand years and contains a variety of active substances. This thesis is focused on the use of some extracts of hem in cosmetics, specifically in hair cosmetics. The first part focuses on the Cannabis sativa, introducing the active contained substances and the overall processing of the plant. In the second part were experimentally determined the active substances in five extracts from different varieties, that were supplied from industry. Extracts were compared based on the extraction yield of antioxidants, chlorophylls, phenolic compounds, flavonoids and cannabinoids. Subsequently, a hair shampoo was prepared with the addition of hemp extracts and hemp hydrolysate. Lastly, the inhibitory effect against microorganisms was monitored for extracts and shampoos finally. Beneficial biologically active substances were detected in hemp extracts, wherein higher levels were measured in ethanol extracts. The extracts were also able to inhibit the growth of certain microorganisms. Satisfactory results on hair were observed with the prepared shampoo.
Description
Citation
GREGAROVÁ, L. Možnosti využití vybraných frakcí technického konopí v kosmetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie bioaktivních látek
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (místopředseda) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2023-05-22
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. Respondenti nehodnotili kladně vůni výrobku, čím si to vysvětlujete? Je možné přidávat nějaké látky, které by pozitivně ovlivnily vůni? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Jak byly počítány jednotlivé navážky složek šamponu? Proč jste si vybrala dané rozpouštědlo pro extrakci účinné látky? V práci popisujete hydrolýzu konopí a uvádíte, že byl použit enzym A, co je to za enzym? Jaké má účinky? V práci uvádíte, že používáte miliQ vodu, co to znamená? A proč jste ji používala? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Používali jste při senzorickém testování konopného šamponu také vzorek bez přídavku konopí? Je možné, že i další látky, které jsou obsaženy v šamponu, mohly mít výsledný pozitivní vliv? Jaké účinky má ricinový olej? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Poznámka k senzorickému hodnocení vzhledu - vůně nepatří do kategorie vzhledu. Jak probíhala senzorická analýza a jak probíhalo použití daného šamponu? Jak hodnotitelé vyplňovali formuláře dotazníku? Jaká byla stupnice a jak jste vyhodnocovala získané data ze senzorické analýzy? prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. Kolikrát bylo prováděno stanovení a jak byly vypočteny chybové úsečky? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO