Programování CNC frézky FV25 CNC A / Heidenhain iTNC 530

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Rozbor metod programování použitelných pro řídicí systém Heidenhain iTNC 530 stroje FV25 CNC A. Užití reálných obrobků řešených autorem práce ve firmě STM Stanislav Musil, tvorba NC programů a srovnání metod programování pro dané obrobky.
Analyse method of programming usable for controlling system Heidenhain iTNC 530 with machine FV 25 CNC. Use the real workpieces resolution from author this thesis in firm STM Stanislav Musil, generation NC programs and compare method of programming for used workpieces.
Description
Citation
BENDA, T. Programování CNC frézky FV25 CNC A / Heidenhain iTNC 530 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Dvořáková, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Prezentace byla obhájena, na otázku oponenta bylo odpovězeno. 1. Proč jste nedonesl ukázku. 2. Proč jste použil software SolidCAM 3. Uměl by jste vytvořit (naprogramovat) postprocesor. 4. Byla drsnost povrchu v celé drážce stejná. 5. Jak jinak se dá ještě daná drážka vytvořit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO