Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářské práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy pro skladovou dopravu, která bude dopravovat kovový materiál v rámci skladové a paletizační přepravy. Cílem práce je funkční výpočet tratě, určení hlavních rozměrů tratě, pevnostní výpočet pláště válečku a hřídele poháněného válečku, návrh a kontrola rámu. V přílohách je obsažena výkresová dokumentace sestavení tratě, sestavení sekce tratě, sestavení poháněného válečku a detailní výkresy hřídele a pláště poháněného válečku
This thesis deal with proposal of driven horizontal roller conveyor for storage drive, that the will transport metal material in range of storage and pallet drive. Aim of this thesis is functional calculation of roller conveyor, determination of main parameters of conveyor, calculation of solidity of shell of driving roller and shaft, design and control of frame. The thesis contains drawing documentation of conveyor assembly, conveyor section assembly, driving roller assembly and detailed drawings of shaft and shell of driving roller.
Description
Citation
NOVÁK, A. Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO