Zavedení přístupů štíhlé výroby se zaměřením na produktivitu práce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na zavedenie prístupov štíhlej výroby do konkrétneho výrobného úkolu vo vybranej spoločnosti. Stanovuje základné požiadavky na prvky štíhlej výroby a analyzuje konkrétny súčasný výrobný úkol. Obsahuje návrh riešenia, ktorý by mohol prispieť k efektívnosti výrobných procesov v spoločnosti.
Bachelor thesis focuses on the implementation of lean manufacturing approaches to specific manufacturing task in a selected company. It sets out the basic requirements for elements of lean manufacturing and analyzing specific current production task. Includes proposed solutions that could contribute to the efficiency of production processes in the company.
Description
Citation
VAVRÍK, M. Zavedení přístupů štíhlé výroby se zaměřením na produktivitu práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázky oponenta práce: odpovězeno Otázka: Ing. Pavel Holek Kdo jsou hlavní odběratélé firmy Odpovězeno Otázka: Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. Analýza časového zpracování zakázky, hrubé nedostatky ve formálním zpracování práce - chybí popisy grafů, obrázků Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO