Demonstrátor pro námořní orientaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o problematice námořních bójí a jejich typech. V teoretické části se pojednává o historii, fyzické konstrukci bójí, jednotlivých typech barev a rytmu světel. V druhé, praktické části je posán proces vytváření 3D modelu bóje, miniaturizo- vaného HW pro elektrifikaci modelu bóje a programování kódu pro daný mikrokontrolér. V závěru je nastíněna možnost dalších možností rozšíření.
This bachelor thesis deals with the issue of naval buoys and their types. The theoretical part is about the history, physical construction of buoys, different types of colors, and the rhythm of lights. In the second, practical part is described the process of creating a 3D model of a buoy, miniaturized HW for electrifying the buoy model, and programming the code for a given microcontroller. In the end, the possibility of further expansion options is outlined.
Description
Citation
MICHÁLEK, A. Demonstrátor pro námořní orientaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (místopředseda) Ing. Matěj Ištvánek (člen) Ing. Jan Pospíšil (člen) Ing. Lukáš Benešl (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázka oponenta: Prosím o doplnění bližšího popisu obvodového řešení s NodeMCU (schéma/foto). Otázka komise: Prezentujte funkčnost na přiloženém modelu. Jak se značí jednotlivé strany? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO