Řízení a správa dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s využitím technologií LPWA.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá prenosom OCPP (Open Charge Point) protokolu pomocou LPWA (Low -- Power Wide Area technologii). Na začiatku teoretickej časti je popísaný protokol OCPP, kde je kladený dôraz na bezpečnosť protokolu. Ďalej sú popísané LPWA technológie a ich parametre. V praktickej časti je predstavená komunikácia medzi OCPP klientom a OCPP serverom a popísané kľúčove prvky sprostredkovania tejto komunikácie. Ďalej sa zaoberá dokončením implementácie protokolu OCPP v jazyku Python a skompletovaním merania pomocou modulu BG77. Výsledkom praktickej časti je skompletované meranie pomocou LPWA modulu na lokalitách, ktoré sú zobrazené na vytvorenej mape. Výsledkom práce je popis nameraných hodnôt a zhodnotenie využitia LPWA technológii na prenos OCPP protokolu.
The bachelor thesis deals with the transmission of OCPP (Open Charge Point) protocol using LPWA (Low -- Power Wide Area technology). At the beginning of the theoretical part is described the OCPP protocol, where the emphasis is put on the security of the protocol. Next, the LPWA technologies and their parameters are described. In the practical part, the communication between the OCPP client and the OCPP server was introduced and the key elements are described mediating this communication. It further discusses the completion of the implementation of the OCPP protocol in Python and the completion of the measurement using the BG77 module. The practical part results in a completed measurement using the LPWA module on the sites that are shown on the generated map. The result of the work is a description of the measured values and an evaluation of the use of LPWA technology for OCPP protocol transmission.
Description
Citation
MAČINA, M. Řízení a správa dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s využitím technologií LPWA. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (předseda) Mgr. Veronika Příbaň Žolnerčíková (člen) Ing. Petr Ilgner (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Možný (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: - Student v práci zminuje problém s připojením k veřejnému serveru OCPP 2.0.1 vůči kterému by probíhala simulace nabíjecí stanice. Zároveň zmiňuje, že tuto skutečnost zjístil pozdě. Proč tomu tak bylo? - "Ve zdrojových kodech je často zmíněno klíčové slovo ""async"". K čemu slouží? Jak by se změnilo chování jednotlivých funkcí a celého programu při odstranění tohoto slova?" Některé části zadání nebyly splněny, zejména návrh a implementace kybernetické bezpečnosti. Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO