The Effect of PLGA-PEG-PLGA Modification on the Sol-gel Transition and Degradation Properties

dc.contributor.authorOborná, Janacs
dc.contributor.authorMravcová, Ludmilacs
dc.contributor.authorMichlovská, Lenkacs
dc.contributor.authorVojtová, Lucycs
dc.contributor.authorVávrová, Miladacs
dc.coverage.issue5cs
dc.coverage.volume10cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:04:35Z
dc.date.available2020-08-04T11:04:35Z
dc.date.issued2016-02-26cs
dc.description.abstractThis paper deals with the influence of an incubation medium pH on the hydrolytic degradation of a novel thermosensitive biodegradable triblock copolymer based on hydrophilic poly(ethylene glycol) and hydrophobic copolymer poly(lactic acid-co-glycolic acid) (PLGA-PEG-PLGA), consequently modified at alpha,omega-ends with itaconic acid (ITA) resulting in alpha,omega-itaconyl(PLGA-PEG-PLGA). Itaconic acid, gained from renewable resources, delivers a reactive double bond and carboxylic functional group to the end of PLGA-PEG-PLGA copolymer: this is important for a reaction with biologically active substances. The suitability of the sample degradation was assessed depending on whether the copolymer formed a gel at 37 °C. Two reversible physical sol-gel-sol transitions from a sol (liquid phase) to a gel (solid phase) and back to a sol (suspension) were verified using the tube inverting method. The hydrolytical degradation was evaluated at a physiological temperature (37 °C) in the presence of phosphate solutions, at a pH either 4.2 or 7.4 by monitoring the decrease of the number average molecular weight of copolymers by GPC. Moreover, the degradation kinetics was confirmed by the HPLC/DAD method, where the increasing amount of final degradation products (lactic and glycolic acids) was detected. The study demonstrated that the carboxylic groups modified copolymer is more susceptible to hydrolytical degradation than the unmodified copolymer within first days of degradation at 7.4.en
dc.description.abstractTento článek se zabývá vlivem pH inkubačního média na hydrolytickou degradaci nového termosenzitivního biologicky odbouratelného triblokového kopolymeru na bázi hydrofilního polyethylenglykolu a hydrofobního kopolymeru polymléčné a polyglykolové kyseliny (PLGA-PEG-PLGA), který je modifikován na alfa, omega-koncích itakonovou kyselinou. Kyselina itakonová, získaná z obnovitelných zdrojů, poskytuje reaktivní dvojnou vazbu a karboxylové funkční skupiny na konci PLGA-PEG-PLGA kopolymeru: toto je důležité pro reakci s biologicky aktivními látkami. Vhodnost degradace vzorku byla stanovena v závislosti na tom, zda kopolymer tvořil gel při teplotě 37 °C. Dva reverzibilní fyzikální sol-gel-sol přechody ze solu (kapalná fáze) na gel ( pevná fáze) a zpět (suspenze) byly ověřeny za použití metody obrácných zkumavek. Hydrolytická degradace probíhala při fyziologické teplotě (37 ° C) v přítomnosti fosfátových roztoků, při hodnotě pH 4,2 nebo 7,4. Byl sledován pokles střední číselné molekulové hmotnosti kopolymerů pomocí GPC. Kromě toho kinetika degradace byla sledována metodou HPLC / DAD, kde došlo k detekci rostoucího množství konečných produktů rozkladu kopolymeru (kyseliny mléčné a glykolové). Studie prokázala, že modifikovaný kopolymer ITA/PLGA-PEG-PLGA/ITA je náchylnější k hydrolytické degradaci, než nemodifikovaný kopolymer během prvních dnů degradace při hodnotě pH 7,4.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent361-372cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationEXPRESS POLYM LETT. 2016, vol. 10, issue 5, p. 361-372.en
dc.identifier.doi10.3144/expresspolymlett.2016.34cs
dc.identifier.issn1788-618Xcs
dc.identifier.other119055cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85285
dc.language.isoencs
dc.publisherBudapest University of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering Department of Polymer Engineeringcs
dc.relation.ispartofEXPRESS POLYM LETTcs
dc.relation.urihttp://www.expresspolymlett.com/letolt.php?file=EPL-0006661&mi=cdcs
dc.rights(C) Budapest University of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering Department of Polymer Engineeringcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1788-618X/cs
dc.subjectBiologicky rozložitelné polymery; Degradace; Kyselina itakonová; Sol-gel fázové přechody; Kyselina mléčná
dc.subjectkyselina glykolová
dc.subjectBiodegradable Polymers; Degradation; Itaconic acid; Sol-gel Transition; Lactic aciden
dc.subjectGlycolic aciden
dc.titleThe Effect of PLGA-PEG-PLGA Modification on the Sol-gel Transition and Degradation Propertiesen
dc.title.alternativeVliv modifikace PLGA-PEG-PLGA na sol-gel fázové přechody a degradační vlastnostics
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-119055en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:04:35en
sync.item.modts2020.08.04 12:27:56en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Pokročilé polymerní materiály a kompozitcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
The Effect of PLGAPEGPLGA Modification on the Sol gel Transition and Degradation Properties.pdf
Size:
767.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
The Effect of PLGAPEGPLGA Modification on the Sol gel Transition and Degradation Properties.pdf