Framework pro automatizované testování HW zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací frameworku pro umožnění automatizovaného testování především hardwarových zařízení. Práce popisuje návrh životního cyklu testů, testovací sekvence a rozhraní pro možné rozšíření o komunikaci s měřícími zařízeními. Je zde popsán postup analýzy problému automatizovaného testování, vytvoření dostatečně obecného návrhu a následná implementace takto navrženého řešení.
This thesis describes the analysis, design and implementation of framework for automated testing of hardware devices. It describes the test lifecycle design, testing sequence and interface for communication with measuring devices and the possibility for extensions. It explains the analysis of problems associated with automated hardware testing and creation of sufficiently universal design and subsequent implementation of such system.
Description
Citation
JEŘÁBEK, F. Framework pro automatizované testování HW zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných, např. ohledně komunikačních prvků mezi softwarovou částí a testovaným hardware či detailů sledování některých periferií . Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm uspokojivě / D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO