Pojiva na bázi slévárenských jílů a jejich vlastnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše popisující jílový minerál montmorillonit a vlastnosti jednotné bentonitové směsi používané pro výrobu formovacích směsí ve slévárenství. V následujících kapitolách jsou popsány oblasti využití bentonitu v dalších průmyslových odvětvích, kde zaujímá nenahraditelné postavení.
The content of bachelor´s thesis is the technical recherche describing clay mineral montmorillonite and qualities of the uniform bentonite´s mixture, which is used for manufacturing forming mixture in the foundry. In the following parts are described another areas of using bentonite, where it has irreplaceable position.
Description
Citation
HEJL, M. Pojiva na bázi slévárenských jílů a jejich vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Muselík (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO