Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků s využitím IT/IS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá identifikací zákazníků MS Brněnky. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou určeny kategorie nákupních chovní jednotlivých zákazníků, zjištěny jejich potřeby a vnímání prodejny. Navržená strategie obchodní politiky bude sloužit k udržení konkurenceschopnosti MS Brněnka.
This thesis deals with an identification of MS Brněnka customers. Categories of shopping behaviour of individual customers, their needs and store perception are specified on the basis of marketing research. Proposed strategy will serve for competitive strength maintenance.
Description
Citation
NĚMEČEK, L. Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků s využitím IT/IS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen)
Date of acceptance
2008-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO