Proměnný kompresní poměr u spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá popisem výhod a nevýhod konstrukcí s proměnným kompresním poměrem použitých v minulosti, současnosti a reálně použitelných do budoucnosti v závislosti na současném trendu moderního vývoje v konstrukci motorů.
This bachelor thesis describes the advantages and disadvantages of structures with variable compression ratio used in the past, present, and realistically applicable in the future depending on the current trend of modern developments in engine design.
Description
Citation
DRAGOUN, J. Proměnný kompresní poměr u spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO