Vývoj materiálů zubních implantátů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Studie se zabývá současným vývojem materiálů užívaných k výrobě zubních implantátů. Zvláštní pozornost je věnována chemickému složení, mechanickým vlastnostem a biokompatibilitě těchto materiálů. Cílem a také výsledkem práce je vytvoření uceleného přehledu jednotlivých materiálových skupin, který charakterizuje jejich kvality a vhodnost použití. Přínosem je zhodnocení titanových slitin, které vykazují nejvhodnější vlastnosti jak po stránce mechanické, chemické i biokompatibilní.
The study deals with the development of materials currently used in the manufacture of dental implants. Special attention is paid to chemical composition, mechanical properties and biocompatibility of these materials. The aim and result of the thesis is creation of comprehensive overview of the different material groups, which are characterized by their quality and appropriateness of use. Benefit is an assessment of titanium alloys, which exhibit excellent properties both in terms of mechanical, chemical and biocompatible.
Description
Citation
LEGERSKÝ, R. Vývoj materiálů zubních implantátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jaroslav Kovařík (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Diplomant prezentoval komisi svou bakalářskou práci a následně odpověděl na všechny otázky oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO