Výroba dílu z automatické linky kompletující žaluzie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci je řešen problém dosavadní malosériové výroby navlékacího ramene žaluzií, dále popis funkčního využití tohoto dílu v automatické lince, vyráběné firmou ZEBR s. r. o., návrh možné výhodnější varianty úzce vázané na podmínky firmy a technicko-ekonomické zhodnocení této varianty.
The aim of this bachelor thesis is to find solution to the problem of small batch production of threading arm of blinds made by ZEBR s. r. o., furthermore to describe usage of this part, to design better product regarding company's resources and to evaluate technical and economical aspects of described solution.
Description
Citation
CHOVANEC, R. Výroba dílu z automatické linky kompletující žaluzie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Jaké jsou možnosti zlepšení kvality povrchu součásti při 3D tisku? 2) Vyplatilo by se společnosti ZEBR pořídit vlastní 3D tiskárnu. 3) Cena 3D tiskáren. 4) Životnost plastového a kovového kosárku. 5) Funkčnost kosárku. 6) Další možná technologie. 7) Tlumení vibrací. 8) Tvarová obměna. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO