Dynamicky rekonfigurovatelné softwarové architektury pro distribuované řídicí systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato prace se zabyva dynamickou rekonfigurovatelnosti distribuovanych ridicich systemu. Vzhledem k charakteristice techto systemu je pro definici jejich behu pouzit formalismus Petriho siti. Tyto jsou transformovany do proveditelne podoby a nasledne pak interpretovany specializovanym software nainstalovanym na jednotlivych uzlech systemu. Diky vlastnostem pouziteho formalismu je mozne jednotlive casti systemu nahrazovat novymi variantami. Stejne tak je mozne generovat formalni specifikace dilcich casti systemu z abstraktnejsich workflow modelu a popisu ve forme domenove specifickych jazyku.
This thesis deals with dynamic reconfigurability of distributed control systems. Due to the characteristics of these systems, the Petri nets formalism is used to define their functionality. These are transformed into a interpretable form and then executed by specialized software installed on each system node. Thanks to the properties of used formalism, it is possible to replace the individual parts of the system with new variants. Similarly, it is possible to generate formal specifications for the system's parts from more abstract workflow models and descriptions in the form of domain specific languages.
Description
Citation
RICHTA, T. Dynamicky rekonfigurovatelné softwarové architektury pro distribuované řídicí systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-04
Defence
Student přednesl cíle a výsledky, kterých v rámci řešení disertační práce dosáhl. V rozpravě student odpověděl na otázky komise a oponentů. Diskuze je zaznamenána na diskuzních lístcích, které jsou přílohou protokolu. Počet diskuzních lístků: 4. Komise se v závěru jednomyslně usnesla, že student splnil podmínky pro udělení akademického titulu doktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO