Zabezpečení služeb na platformě Mikrotik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca má za cieľ informovať čitateľa o správnom zabezpečení sieťových zariadení. Zameriava sa na zabezpečenie smerovačov s RouterOS, kde sú porovnané funkcie starej a novej verzie operačného systému. Na základe odporúčaní v teoretickej časti práce je navrhnutý podrobný postup konfigurácie. Následné je vykonané testovanie zariadenia pomocou simulácie najbežnejších sieťových útokov na zabezpečený smerovač. Súčasťou praktickej časti je aj jednoduchý konfiguračný skript pre RouterOS pomocou ktorého sa dá nakonfigurovať nové zariadenie a bash skript na otestovanie funkčnosti navrhnutých zabezpečení.
This bachelor’s thesis goal is to familiarize the reader with the correct methods of securing network devices. It focuses on securing routers with RouterOS, where the functionalities of the old and new version of the operating system are compared. Based on the recommendations the theoretical part, a detailed configuration process is suggested. Subsequently, testing of the devices is performed with the most common network attacks on a secured router. The practical part also includes a simple configuration script for RouterOS, with which a new device can be configured and a bash script to test the functionality of the suggested security measures.
Description
Citation
KOCISKÁ, V. Zabezpečení služeb na platformě Mikrotik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Petr Musil (člen) Ing. Bohumil Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. David Kohout (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1. Byly uvažovány i distribuované verze útoků, a jakým způsobem by bylo možné detekovat flood s proměnnou zdrojovou IP a MAC adresou? 2. Je možné použitými metodami detekovat i pomalé útoky, např. skenování portů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO