Marketingový mix ve službách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix živnosti Radima Horenského“ je analýza marketingového mixu a návrh vhodných opatření. Teoretická část se zabývá základními pojmy marketingového mixu a vysvětluje základní pojmy související s touto problematikou. Analytická část je zaměřena na živnost Radima Horenského a její současný stav. V praktické části jsou dány návrhy a doporučení k provedení změn marketingového mixu, který poslouží k lepšímu dosažení cílů.
Thesis "Marketing mix Radim Horenského trade" is a marketing mix analysis and design of appropriate measures. The theoretical part deals with the basic concepts of marketing mix and explains the basic concepts related to this issue. The analytical part is focused on business Radim Horenského and its current market position. In the practical part are given suggestions and recommendations to make changes in the marketing mix, which will serve to better achieve the objectives.
Description
Citation
TESAŘÍK, L. Marketingový mix ve službách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) JUDr. Naděžda Vrbková (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kutěj (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO