Elementární architektura / Architektura přijíždí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce je najít vhodný způsob a řešení zprostředkování architektury a jejích širokých témat do životů veřejnosti. Navrhnout ideální prostor a vyhovující podmínky pro popularizaci nejen architektury, ale i oborů přidružených jako je umění, zahradní architektura a stavitelství, kde dojde k propojení všech těchto disciplín. Hlavní součástí návrhu je potom nalezení vhodného způsobu „přenosu“ architektury z velkých měst a těch, ve kterých je vyučována, do regionálních měst či vesnic. Tento způsob prezentace a sdílení by byl uskutečněn pomocí pojízdných pavilonů, které by tvořily mobilní ateliéry. Celý systém bude koordinován a spravován pod záštitou budovy, kde dojde ke srocování a modularizaci těchto mobilních pavilonů. Budova vytvoří „těžiště architektury“, kde se spojí všechny funkce do jedné. Tato centrála slouží jako doplňující funkce školám architektury, stavebního inženýrství, výtvarného umění a zahradní architektury. Dojde tedy ke spolupráci studentů napříč všemi obory s místem pro prezentaci a vystavování vůči veřejnosti.
The aim of the work is to find a suitable way and solution of mediating architecture and its broad themes into the lives of the public. To design an ideal space and suitable conditions for the popularization not only of architecture, but also of related fields such as art, landscape architecture and construction, where all these disciplines will be connected. The main part of the design is to find a suitable way to "transfer" architecture from large cities and those in which it is taught to regional cities or villages. This way of presentation and sharing would be carried out by mobile pavilions, which would create mobile studios. The entire system will be coordinated and managed by the building, where these mobile pavilions will be merged and modularized. The building will create a "center of architecture", where all functions will be combined. This centre serves as a complementary function to the schools of architecture, civil engineering, fine arts and landscape architecture. Thus, there will be cooperation between students across all disciplines with a place for presentation and exhibition to the public.
Description
Citation
IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura / Architektura přijíždí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Martin Doležel (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
• Vztah budovy k přístřešku B. Fuchse? – venkovní expozice, solitér • Skleník jako tvarová reakce na přístřešek • Parkování – 139 míst • Prosvětlení 1. a 2.NP – z haly + klenby + skleník na střeše (přenášení sil do průvlaků) • Ekonomická stránka? Lukrativní parcela v centru, efektivita? • Fasáda? – kanelury, bednění, do silikonových forem; kopility – industriálnost, oplechování • Přesun na nádraží? – z kapacitních důvodů na Zvonařku • Pěší zóna, bulvár? Co spojuje? • Proč nevyužít stávající? Hlavní nádraží? Malá Amerika? – nutnost nové typologie, významnost instituce, modifikace kontejnerů • Kolize funkčnosti přepravy • Sociální inženýrství? – nedostatečné
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO