A Heat Exchanger with Water Vapor Condensation on the External Surface of a Vertical Pipe

dc.contributor.authorKracík, Petrcs
dc.contributor.authorToman, Filipcs
dc.contributor.authorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorKraml, Stanislavcs
dc.coverage.issue15cs
dc.coverage.volume15cs
dc.date.accessioned2022-08-10T14:52:16Z
dc.date.available2022-08-10T14:52:16Z
dc.date.issued2022-08-03cs
dc.description.abstractThe paper is concerned with water vapor condensation on vertical pipes. The vertical position of pipes in a condenser is not discussed very often. Its application has a number of particularities in terms of the numerical determination of heat transfer. In the first stage of this paper, the authors focus on the experimental identification of heat transfer during vapor condensation on vertical pipes with a diameter of 14.0 × 1.0 mm. The pipes are placed in a narrow channel and the steam flows around them in a perpendicular direction. Two channel widths were tested, i.e., 20.0 and 24.0 mm. In the second stage, numerical modelling (CFD) is used for a detailed identification of the vapor velocity fields near the pipes. In the third stage, the results of the experimental measurements and numerical modelling are compared with data published by various authors. There are studies in the literature dealing with axial flow around vertical pipes; however, the associated results are based on conditions which are distinct from those applied in our study. The outcome of this paper is the specification of the heat transfer coefficient and the calculation formulas precisely describing the studied condenser configuration.en
dc.description.abstractPrezentovaný článek se věnuje problematice kondenzace vodní páry na vertikálních trubkách. Vertikální orientace trubek v kondenzátoru je málo využívána. Její uplatnění má řadu specifik z pohledu výpočtového stanovení přestupu tepla. Autoři tohoto článku se v prvním kroku věnují experimentální identifikaci přestupu tepla při kondenzaci páry na vertikálních trubkách o prů-měru 14.0 × 1.0 mm. Trubky jsou umístěny v úzkém kanále o testovaných dvou šířkách kanálu (20.0 a 24.0 mm) a pára kolem nich proudí v křížovém směru. V druhém kroku je použito numerické modelování (CFD) pro detailní identifikaci rychlostních polí páry v okolí trubek. Ve třetím kroku jsou Výsledky experimentálních měření a numerického modelování porovnány s dostupnými vztahy publikovanými různými autory. V literatuře se vyskytují studie zabývající se axiálním prouděním v okolí vertikálních trubek. Jejich výsledky mají pro naše podmínky velký rozptyl. Výstupem článku je konkretizace součinitele přestupu tepla a výpočtových vztahů věrně posti-hujících studovanou konfiguraci kondenzátoru.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-16cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationENERGIES. 2022, vol. 15, issue 15, p. 1-16.en
dc.identifier.doi10.3390/en15155636cs
dc.identifier.issn1996-1073cs
dc.identifier.other178764cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208228
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofENERGIEScs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5636cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1996-1073/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectcondensationen
dc.subjectwater vaporen
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjectheat transferen
dc.subjectcross flowen
dc.subjectvertical tubesen
dc.subjectkondenzace
dc.subjectvodní pára
dc.subjecttepelný výměník
dc.subjectpřenos tepla
dc.subjectkřížový tok
dc.subjectvertikální trubky
dc.titleA Heat Exchanger with Water Vapor Condensation on the External Surface of a Vertical Pipeen
dc.title.alternativeTepelný výměník s kondenzací vodní páry na vnějším povrchu vertikální trubkycs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-178764en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2023.02.06 20:52:45en
sync.item.modts2023.02.06 20:14:23en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. EÚ-odbor energetického inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
energies1505636.pdf
Size:
4.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
energies1505636.pdf