Je jazyk vědy a techniky manipulativní?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku manipulativnosti jazyka v politickém diskurzu. Politické projevy této doby se často věnují velkému množství společenských problémů a mohou být manipulativní. Záměrem této práce je tedy zkoumat důležitost kontroly veřejného diskurzu, který je nezbytný pro reprodukci manipulace v politice. Dále se tato práce zaměřuje na odhalení cílů a prostředků manipulace. Analýza manipulativních strategií Donalda Trumpa v páté kapitole slouží jako nástroj pro úspěšnou identifikaci manipulace. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda je jazyk politiky manipulativní a jak se taková manipulace projevuje.
This bachelor thesis aims to describe the manipulation of language in political discourse. In modern society, political speeches may be manipulated as they cover a vast amount of social issues. Therefore, this work investigates the importance of the control of public discourse that is crucial for the reproduction of manipulation in politics. It also attempts to discover the aims and means of manipulation. Finally, the analysis of manipulative strategies of Donald Trump serves as a tool for the successful identification of manipulation. The main aim of this work is to determine whether the language of politics is and how such manipulation manifests itself.
Description
Citation
PLICHTA, L. Je jazyk vědy a techniky manipulativní? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student přednesl vydařenou prezentaci své BP a úspěště zodpověděl otázku: V práci podrobně popisujete různé metody manipulace. Uveďte konkrétní příklady jak tyto postupy a metody mohou být uplatněny jmenovitě v oblasti vědy (techniky).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO