Technologie válečkování jako dokončovací operace.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o beztřískové dokončovací metodě válečkováním. Jsou zde vysvětleny a popsány základní pojmy týkající se dokončování a zpevňování strojních součástí válečkováním, rozdělení nástrojů, použitelnost ve výrobě a technicko-ekonomické využití. Součástí práce je i vlastní projekt, který se zabývá válečkováním vnitřní kuželové plochy.
This bachelor thesis deals with chipless finishing operation of roller-burnishing. It explains and describes basic ideas concerning finishing and hardening of machine components by means of roller-burnishing, parting of tools, application in manufacturing and techno-economic usage. Own project, which deals with rollerburnishing of inside conic surface, is part of the thesis too.
Description
Citation
SEKERKA, V. Technologie válečkování jako dokončovací operace. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Dvořáková, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Jaké jsou metody tepelného zpracování? Je možné nahradit tepelné zpracování válečkováním? 2. Jak zpevňujeme tvarově složité plochy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO