Tenké transparentní vrstvy pro elektrochromní součástky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato dimplomová práce se zaobírá vytvářením transparentních vodivých vrstev na skleněném substrátě, které slouží jako podklad pro elektrochromní vrstvy. Jako základní roztok zlouží octan zinečnatý rozpuštěný v metanolu a destilované vodě. Hledá se optimální množství příměsí Fluoru nebo Bóru u nanášených roztoků pro zajištění co nejvyšší transparentnosti a vodivosti vrstvy.
This diploma thesis deals with creation of transparent conductive layers on glass substrate, which serve as underlay for electrochromic layers. Zinc acetate dissolved in methane and distilled water serves as basis of solution. We are searching for optimal amount of either Fluor or Boron in depositted solutions to achieve best transparency and layer conductivity.
Description
Citation
PELČÁK, V. Tenké transparentní vrstvy pro elektrochromní součástky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Z jakého důvodu byly nanesené ZnO vrsty odleptávány? V tabulce 5.3 na straně 33 je uvedena hodnota plošného odporu nekonečno. Je tomu skutečně tak? Jak se liší naměřené hodnoty odporu a impedance? Čím je způsobeno zvýšení měrné elektrické vodivosti dopováním vrstev typu ZnO nebo SnO2?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO