Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá modernizací jednoúčelového stroje push-pack. Modernizace spočívá ve výměně přímočarých pneumatických motorů, které jsou ovládané pomocí elektromagnetických ventilů, výběru vhodné úpravny vzduchu, nakreslení pneumatického schématu a navržení řídící jednotky. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány vlastnosti stlačeného vzduchu a jeho úpravy. Ve druhé části je popsáno původní řešení pneumatického systému. Ve třetí části bylo navrženo nové řešení, které spočívá ve výpočtech přímočarých motorů a spotřeby vzduchu, výběru ventilového terminálu a ovládacího systému. Práce je doplněna pneumatickým schématem.
This bachelor thesis deals with the modernization of the single push-pack machine. Modernization consists in exchanging pneumatic linear motors which are controlled by electromagnetic valves, selection of appropriate treatment of air and the design of control unit. Bachelor's thesis is divided into three parts. The first section describes the properties of compressed air and its regulation. The second part describs the original pneumatic system solutions. New solution was designed in the third part. That is used in the calculations of linear motors and air consumption,the selection of valve terminal and control system. The thesis is accompanied by pneumatic diagram.
Description
Citation
ŠIMEČEK, J. Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO