Zaměření a vyhotovení účelové mapy v lokalitě přírodní památky Zlobice, Malhostovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy v okolí přírodní památky Zlobice, Malhostovice. Práce obsahuje informace o lokalitě, přístrojích, hlavních použitých měřických metodách a následném zpracování. Výsledná účelová mapa je vyhotovena v měřítku 1:250 ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.
This bachelor thesis deals with the creation of a thematic map in the vicinity of the natural monument Zlobice, Malhostovice. The thesis contains information about the location, the measuring instruments, the main measurement methods and subsequent processing. The final thematic map is made in scale 1: 250 in the 3rd accuracy class according to ČSN 01 3410 in the coordinate system S-JTSK and the altitude system Bpv.
Description
Citation
PETÁKOVÁ, D. Zaměření a vyhotovení účelové mapy v lokalitě přírodní památky Zlobice, Malhostovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Nosek - tajemník, Ing. Jakub Nosek - člen, Ing. Alena Berková - člen, Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kodýtek - člen, Ing. Jiří Sláma - člen, Ing. Jan Králík, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka představila práci „Zaměření a vyhotovení účelové mapy v lokalitě přírodní památky Zlobice, Malhostovice“. Popsala lokalitu, způsob polohového a výškového připojení, podrobné a kontrolní měření a prezentovala i výslednou účelovou mapu. Byly předneseny posudky vedoucího a oponenta práce. Studentka se vyjádřila k připomínkám oponenta a odpověděla na další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO