Návrh projektu výstavby pobočky call centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce obsahuje návrh projektu využitím nástrojů a technik projektového managementu. V této bakalářské práci je zpracován projekt vybudování call centra podnikem Tomza, s.r.o. Tento projekt obsahuje zpracování časové analýzy projektu, Analýzu zdrojů projektu, Analýzu nákladů projektu, Analýzu rizik projektu. Ke každé sekci bakalářské práce jsem vypracoval vlastní návrhy řešení. Projekt vybudování call centra je kompletně zpracován v programu Microsoft Project a Microsoft Excel.
This bachelor´s thesis contain project processing using tools a technics of project management. In this bachelor´s thesis is elaborated project to build a call center by Tomza s.r.o. company. The project contains processing of time analysis of project, source analysis of project, cost analysis of project, risk analysis of project. I worked out my own proposal solutions for each section of bachelor´s thesis. Project of build a call center is completely made in Microsoft Project and Microsoft Excel.
Description
Citation
ČANDAS, M. Návrh projektu výstavby pobočky call centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta práce – odpovězeno Ing. Doskočil - Co by jste navrhoval ke snížení kritičnosti projektu? - odpovězeno Ing. Dydowicz - Jak jste určil pravděpodobnost nového rizika? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO