Využití strojového učení pro kontrolu kvality v průmyslových aplikacích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou kontroly kvality v priemyselných aplikáciách so zameraním na hlboké učenie. K tomuto a podobným problémom bolo vytvorených niekoľko knižníc, ktoré majú za úlohu uľahčiť jeho riešenie. Hlavnou úlohou je vytvorenie programu na kontrolu kvality za pomoci programovacieho jazyka Python a frameworku Tensorflow. Tento program bude pozostávať z troch neurónových sietí, pričom jedna zistí približnú polohu súčiastky, druhá jej farbu a tretia skontroluje správnosť jej výroby.
Goal of this bachelor´s thesis is to get acquainted with issue of quality control in industrial applications with focus on deep learning. For this and similar issues was created several libraries which have a purpose of simplifying these issues. Main task is to create program for quality control with help of programming language Python and framework Tensorflow. This program will be comprised of three neural network, from which one will identify the approximate position of the part, second its color, and third will check the correctness of its production.
Description
Citation
GAŠKO, V. Využití strojového učení pro kontrolu kvality v průmyslových aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise (Co vyjadřují uvedené procentuální hodnoty?, Jaký jiný nástroj by šel použít?, Jak se neuronová síť učí? Jaké hodnoty byly na vstupu?).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO