Rostlinné oleje jako alternativní palivo v dopravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se věnuje jednomu z možných řešení otázky snížení ekologické zátěže životního prostředí - využití rostlinných olejů jako paliva vznětových motorů. Práce si klade si za cíl vysvětlit všechny podstatné pojmy této problematiky a uvést skutečnosti spojené s využíváním rostlinného oleje v praxi. Na základě takto získaných informací se pokusit odhadnout perspektivu tohoto alternativního paliva v budoucnosti.
Presented thesis applies to possible solutions of the reduction of environmental pollution - use vegetable oil as diesel engine fuel. Thesis aims to describe important terms of this topic and to name facts linked with vegetable oils in use. In the end it tries to make a prognosis based on gathered information.
Description
Citation
JEŽEK, P. Rostlinné oleje jako alternativní palivo v dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO