Procesorem řízený stabilizátor napětí s vysokou účinností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Každé elektronické zařízení vyžaduje ke své činnosti napájecí napětí o určitých parametrech. K zajištění těchto parametrů se používají stabilizátory napětí. Tato práce popisuje princip činnosti spojitého snižujícího měniče, vlastnosti a možnost řízení měniče pomocí mikroprocesoru.
Each elektronics device needs power supply voltage with special parameters. Voltage regulators warrant this special parameters. This thesis deal with principles of switching voltage regulator, especially step-down convertor, its features and ways to microprocessor based control of the convertor.
Description
Citation
HALOUZKA, D. Procesorem řízený stabilizátor napětí s vysokou účinností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO