Návrh slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se věnuje mapování potřeb zaměstnanců vybrané společnosti voblasti slaďování pracovního a osobního života. Vprvní části se věnuje teoretické rešerši tématu a stanovením teoretických východisek pro zadanou situaci. Navazující analýza věnující se internímu prostředí zkoumá postoje zaměstnanců a samotné společnosti kproblematice rodičů vpráci. Následně zobou předchozích částí vyvozuje závěry a navrhuje řešení pro vybranou společnost.
The diploma thesis is devoted to mapping the needs of a selected company in the field of reconciliation of work-life balance. In the first part it is devoted to theoretical research of the topic and setting the theoretical background for the given situation. The subsequent analysis focusing on the internal environment examines the attitudes of employees and the company itself towards the issue of parents at work. The thesis then draws conclusions from the two previous parts and proposes solutions for the selected company.
Description
Citation
HRADSKÝ, T. Návrh slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Otázka oponenta práce - Uvažuje společnost o některém z prezentovaných návrhů? V případě výběru více návrhů - je zde nějaký plán pro jejich zavádění? - Odpovězeno Prof. Meluzín - Odpočinková a spací místnost - prosím vysvětlit. - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO