Konstrukce přívěsného vozíku k velomobilu Pony 4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá představením alternativních způsobů přepravy osob a zásilek v souvislosti s rostoucím povědomím o vlivu dopravy na životní prostředí a zhoršujícími se dopravními podmínkami ve velkých městech. Hlavním cílem práce je představit dostupné konstrukce nákladních kol a velomobilů, jejich příslušenství na trhu a navrhnout koncepční řešení pro výrobu přípojného zařízení pro nákladní kolo Pony 4. Toto přípojné zařízení umožní snadné a rychlé navýšení přepravní kapacity nákladního kola. Součástí práce je také konstrukce a výroba prototypu přípojného vozíku.
This bachelor's thesis focuses on presenting alternative means of transportation for individuals and shipments in the context of growing awareness of the impact of transportation on the environment and deteriorating traffic conditions in large cities. The main objective of the thesis is to introduce available designs of cargo bikes and velomobiles, their accessories on the market, and propose a conceptual solution for manufacturing a hitching device for the Pony 4 cargo bike. This hitching device will enable easy and quick increase in the cargo bike's carrying capacity. The thesis also includes the design and production of a prototype trailer cart.
Description
Citation
HRDINA, P. Konstrukce přívěsného vozíku k velomobilu Pony 4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. V jakém programu jste prováděl pevnostní výpočty? - Odpovězeno 2. Jaké bylo při návrhu uvažováno rozložení zatížení vozíku. - Částečně odpovězeno 3. Mezní stav pružnosti, "Von Mises" napětí mez kluzu, bezpečnost vzhledem k meznímu stavu pružnosti. - Neodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO