Vypracování příkladů pro výuku dynamických simulací v Inventoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu výukových podkladů pro dynamické simulace v programu Inventor. Jejím cílem je ukázat, jak efektivně pracovat v prostředí dynamických simulací a představit studentům základní principy a postupy pro jejich využití. Hlavní součástí práce jsou dvě výukové prezentace, které slouží jako instruktážní materiály pro studenty. Tyto prezentace se zaměřují na sestavení mechanismu spouště a přebití pistole Glock, které jsou vhodné pro demonstraci dynamických simulací v Inventoru. Studováním těchto prezentací získají studenti nové znalosti a dovednosti v oblasti dynamických simulací. Budou schopni pochopit jednotlivé funkce dynamických simulací a získají dovednosti potřebné k vytváření různých mechanismů ve virtuálním prostředí dynamických simulací a celkově lze říci, že tato práce představuje užitečný nástroj pro výuku dynamických simulací v programu Inventor a poskytuje studentům praktický základ pro práci s tímto softwarem.
This bachelor's thesis focuses on creating educational materials for dynamic simulations in the Inventor software. Its aim is to demonstrate how to work effectively in the environment of dynamic simulations and introduce students to the basic principles and procedures for their utilization. The main components of the thesis are two instructional presentations that serve as teaching materials for students. These presentations focus on assembling the trigger mechanism and reloading of a Glock pistol, which are suitable for demonstrating dynamic simulations in Inventor. By studying these presentations, students will acquire new knowledge and skills in the field of dynamic simulations. They will be able to understand the individual functions of dynamic simulations and gain the necessary skills for creating various mechanisms in the virtual environment of dynamic simulations. Overall, this thesis represents a useful tool for teaching dynamic simulations in the Inventor software and provides students with a practical foundation for working with this software.
Description
Citation
SKOUPIL, T. Vypracování příkladů pro výuku dynamických simulací v Inventoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl otázky oponenta: 1. V odstavci nad Obr. 2-5 (str. 20) píšete: „Pokud by zápalník nedosáhl požadované rychlostí mohlo by to mít několik možných důsledků. V první řadě by mohlo dojít k neúplnému zapálení střelného prachu. … Další možností by byla předčasná detonace střelného prachu v náboji.“. Podle čeho se rozhodne, zda dojde k neúplnému zapálení nebo k předčasné detonaci? Případně kdy může nastat předčasná detonace? - zodpovězeno dr.Košťál - Zkoušel jste příklady dát někomu na kontrolu? - zodpovězeno doc.Koutný - Nastala iterace při provádění úloh při výpočtu dynamického manáhání? - zodpovězeno doc.Nečas - Provádět jste danymické simulace u navrhovaných úloh? jak jste zjistil funkci zbraně? - zodpovězeno dr.Galas - Jak do simulace vstupuje tření? Zaváděl jste jej a jak jste zjistil hodnoty součinitele tření?- zodpovězeno Řešil jste teplotu? dr.Košťál - Kde jste vzal model pro úlohu? -zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO