Stanovení samočisticí schopnosti organických fotoaktivních vrstev

but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl velmi dobrý výtah výsledků své bakalářské práce, zodpověděl dotazy oponentské i členů komise, reagoval na připomínky k práci. V diskusi tak student prokázal velmi dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky bakalářské práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila jeho bakalářskou práci celkově jako velmi dobrou. Kozáková: Jakého řádu jsou rozkladné reakce zkoumané látky? Mravec: Proč jste nepoužil fluorogenní substráty?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a chemické technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVeselý, Michalcs
dc.contributor.authorTěthal, Vítcs
dc.contributor.refereeVala, Martincs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:28Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:28Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractV této práci jsou sumarizovány metody stanovení singletního kyslíku (odbarvovací metody, luminiscenční detekce, reakce s anorganickými sloučeninami, elektronová paramagnetická rezonance, měření luminiscence singletního kyslíku, měření absorpce v IČ oblasti) a stanovení efektivity fotoaktivních vrstev (degradace vodného roztoku barviva, degradace tukové vrstvy, fotoredukce organického barviva, fotooxidace sodné soli kyseliny tereftalové, degradace diketopyrrolopyrrolu (DPP), degradace 1,3-difenylisobenzofuranu (DPIBF) a degradace akridinové oranži), a to včetně principu a postupu. V experimentální části byly vybrány a otestovány 2 z těchto metod (degradace DPP a DPIBF). V experimentech se zjišťovaly rychlostní konstanty reakcí a stupně konverze. Bylo zjištěno, že metoda DPIBF je rychlá, spolehlivá a reprodukovatelná.cs
dc.description.abstractIn this paper, methodes of determination of singlet oxygen (decolorization methodes, luminiscence detection, reaction with anorganic compounds, electon paramagnetic resonation, detecting of singlet oxygen luminiscence, detecting of absorption in IR region) and determination of efectivity of photoactive layers (photobleaching of dye aqueous solution, photodegradation of a solid fatty deposit, photoreduction of an organic dye, photooxidation of sodium salt of terephtalic acid, degradation of 1,3-diphenylisobenzofuran (DPIBF), degradation of diketopyrrolopyrrole (DPP), degradation of acridine orange) are summarized, including principle and procedure. In experimental part, 2 of these methodes (DPIBF and DPP degradation) were chosen and tested. Reaction rate constant and conversion were measured. It was found out that DPIBF methode is quick, reliable and reproducable.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationTĚTHAL, V. Stanovení samočisticí schopnosti organických fotoaktivních vrstev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138932cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205307
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFtalocyanincs
dc.subjectsingletní kyslíkcs
dc.subjectfotoaktivitacs
dc.subjectPhtalocyanineen
dc.subjectsinglet oxygenen
dc.subjectphotoactivityen
dc.titleStanovení samočisticí schopnosti organických fotoaktivních vrstevcs
dc.title.alternativeSelf-cleaning ability of organic photo-active layersen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-23-11:04:01cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid138932en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:54:45en
sync.item.modts2022.06.24 08:14:46en
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_138932.html
Size:
8.81 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_138932.html
Collections