Optimalizace vzduchotechniky wellness sportovního centra

but.committeedoc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Oravec - tajemník, Jiří Znebejánek - tajemník, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala optimalizaci vzduchotechniky wellness sportovního centra. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídala na připomínky členů komise. Studentka odpověděla na otázky komise. Jak jste počítala solární zisky? Jaký procentuální podíl tvoří solární zisky na celkové tepelné zátěži? Bude zajištěný dostatečný průtok přiváděného vzduchu v okolí oken kvůli případné kondenzaci? Studentka výborně reagovala a zaujala stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – pozemní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBlasinski, Petrcs
dc.contributor.authorPrchalová, Nikolcs
dc.contributor.refereeRubina, Alešcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:56:39Z
dc.date.available2022-02-08T04:56:39Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá mikroklimatem bazénové haly a dělí se do tří částí. První částí je teoretická část, která se věnuje problematice prostředí v bazénových halách. Druhá část diplomové práce se věnuje výpočtu průběhu koncentrace měrné vlhkosti během dne v bazénové hale. Jsou posuzovány různé průběhy koncentrace vlhkosti na základě volitelných různých vstupních parametrů. Následně jsou vyhodnoceny vhodné varianty nastavení, aby bylo docíleno přijatelného prostředí v hale z hlediska vlhkosti a optimálních provozních nákladů. Poslední částí je experimentální část, která se věnuje měření odparu za různých okrajových podmínek a následného srovnání s některými výpočtovými metodami pro výpočet odparu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with microclimate of a pool hall. This is divided into three parts. The first part describes the theoretical aspects of the environment in swimming pools in general. The second part of the diploma thesis deals with the calculation of the course of specific moisture concentration during the day in the pool hall. Different humidity concentration curves are assessed based on different electable input parameters. Subsequently, suitable setting options are evaluated in order to achieve acceptable environment in the hall in terms of humidity and optimal operating costs. The last part relates to the experimental part. This examines the measurement of evaporation under different boundary conditions and the subsequent comparison with some calculation methods for the calculation of evaporation.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationPRCHALOVÁ, N. Optimalizace vzduchotechniky wellness sportovního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141818cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203707
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBazénová halacs
dc.subjectprůběh vlhkostics
dc.subjectodvlhčovánícs
dc.subjectchladičcs
dc.subjectměrná vlhkostcs
dc.subjectcirkulační režimcs
dc.subjectchladicí výkoncs
dc.subjectodparcs
dc.subjectPool hallen
dc.subjectcourse of humidityen
dc.subjectdehumidificationen
dc.subjectcooleren
dc.subjectspecific humidityen
dc.subjectcirculation modeen
dc.subjectcooling capacityen
dc.subjectevaporationen
dc.titleOptimalizace vzduchotechniky wellness sportovního centracs
dc.title.alternativeOptimization of air conditioning of the wellness sports centeren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-18:01:21cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141818en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:56:38en
sync.item.modts2022.02.08 04:19:29en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.96 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58683.pdf
Size:
90.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58683.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58681.pdf
Size:
129.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58681.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141818.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141818.html
Collections