Automatické generování UML diagramu tříd

but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A Otázky u obhajoby: Co by obnášelo, pokud bych chtěl vaši aplikaci použít pro jiný objektový jazyk, např. C++? Musel bych celou aplikaci přepracovat nebo by stačily menší úpravy?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKreslíková, Jitkacs
dc.contributor.authorBrázdil, Martincs
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:10:12Z
dc.date.available2020-06-23T09:10:12Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro automatické generování UML diagramu tříd. Aplikace je koncipována jako webová služba, což umožňuje vzdálený přístup, ale především neustálou aktuálnost vygenerovaného diagramu tříd. Vstupem služby je již přeložená libovolná aplikace psaná pro platformu C# .NET nebo Java. V práci je čtenář obeznámen se základy reverzního inženýrství pro zmíněné platformy a strukturou UML diagramu tříd. Následně jsou tyto znalosti aplikovány v návrhu a implementaci. Hlavním cílem práce je usnadnění a urychlení činnosti členů softwarových vývojových týmů.cs
dc.description.abstractThis master's thesis describes the analysis, design and implementation of an application for automatic generation of UML class diagram. Application is designed as a web service, which provides remote access, especially permanent actuality of generated class diagram. Input of the service is a compiled application written for C# .NET or Java platform. The reader is acquainted with basics of reverse engineering of mentioned platforms and with structure of UML class diagram. Then are these knowledge applied in design and implementation of the service. The main goal is to facilitate and accelerate the activities of software development team members.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBRÁZDIL, M. Automatické generování UML diagramu tříd [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88523cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52337
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectreverzní inženýrstvícs
dc.subjectgenerovánícs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectdiagram třídcs
dc.subjectwebová službacs
dc.subjectJavacs
dc.subjectC#cs
dc.subject.NETcs
dc.subjectreflexecs
dc.subjectJVMcs
dc.subjectCLRcs
dc.subjectIL Assemblercs
dc.subjectreverse engineeringen
dc.subjectgenerateen
dc.subjectUMLen
dc.subjectclass diagramen
dc.subjectweb serviceen
dc.subjectJavaen
dc.subjectC#en
dc.subject.NETen
dc.subjectreflectionen
dc.subjectJVMen
dc.subjectCLRen
dc.subjectIL Assembleren
dc.titleAutomatické generování UML diagramu třídcs
dc.title.alternativeAutomated UML Class Diagrams Generationen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:53cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid88523en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:14:37en
sync.item.modts2021.11.12 21:14:04en
thesis.disciplineManagement a informační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-17047_v.pdf
Size:
86.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-17047_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-17047_o.pdf
Size:
87.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-17047_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_88523.html
Size:
1.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_88523.html
Collections