Přeplňování motoru turbodmychadlem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca rešeršnej povahy je primárne zameraná na zvyšovanie výkonu a dosiahnutie vysokého plniaceho tlaku už pri nízkych otáčkach motora. V práci sú uvedené trendy preplňovania, ktoré zatiaľ neboli využité v masovej aplikácií v automobilovom priemysle, ako napríklad systém variabilnej geometrie lopatiek tzv. VGT, ale boli zatiaľ použité iba na niekoľkých modeloch automobilov, alebo v závodných vozidlách.
The thesis of a search character is primary focused on boosting and reaching the highest level of boost pressure from lower revolutions of the engine. In this thesis are listed trends of turbocharging that have not been massively applied in car industry yet, e.g. variable geometry turbochargers so called VGT but it has been used in a few car models or race cars.
Description
Citation
ZELKO, L. Přeplňování motoru turbodmychadlem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Student seznámil odbornou komisi s bakalářskou prací (zadání, cíle, řešení, výsledky a závěr). Následně zodpověděl otázky oponenta, uvedené v Oponentském posudku. V rámci obhajoby diplomové práce byl dodatečně tázán na následující dotazy: - Jaký je hlavní důvod přeplňování? - Proč se používá velké spektrum systémů přeplňování? - Čím je nutné se zabývat pro snížení prodlevy turbodmychadla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO