Návrh rozpočtu obce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce zkoumá hospodaření a financování územně samosprávního celku a problematiku hospodaření obce Želešice. První část práce je zaměřena na teoretickou část o obci, rozpočtové skladbě a rozpočtu obcí. Druhá část popisuje základní charakteristiku obce Želešice a zkoumá její hospodaření. Poslední část je zaměřena na návrh rozpočtu.
The bachelor´s thesis deals with management and financing of territorially autonomous units, especially, the issues related to the municipality governance in Želešice. Initially, it concerns theoretical treatment of municipality matters, budgetary system and the budget as such. The next part describes basic characteristics of the municipality of Želešice and examines its economy. The last part is focused on the budget proposal.
Description
Citation
KVASNIČKOVÁ, M. Návrh rozpočtu obce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (předseda) JUDr. Hana Vejvodová (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Martina Sochorcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce: Odpovězeno Otázka: JUDr. Hana Vejvodová V příjmové části nejsou uvedeny dotace. V obci je škola pro handicapované děti, myslíte si, že obec v této oblasti nepodniká žádné kroky? Jako návrh jste uvedla, že v základní škole by se měly mzdy učitelů vyplácet ze školního fondu. Studovala jste právní úpravu k tomuto návrhu? Odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO