B + B BARCELONA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Tématem projektu je stavba nového gymnázia v Barceloně, v místě, které je typické svými pravidelnými bloky navrženými architektem Cerdou. Stavbu jsem navrhla s respektem k tvaru parcely. Mým cílem bylo, nevytvořit jen vzdělávací budovu pro studenty, ale také kulturní a společenské centrum pro lidi z okolí. Urbanisticky je parcela koncipovaná jako město samo o sobě, které zve kolemjdoucí k návštěvě. Zůstalo příjemné měřítko pro život.
The subjekt of the project is the building of a new secondary school in Barcelona, the place, which is typical with his regular piles designed by architekt Cerda. I projected the building with the respect of the shape of site. My tendency was to not only make a educational building for students, but also the cultural and social centre for local inhabitants. The site is conceived as a small city, which invites passers-by to a visit. The pleasant scale factor stayed on.
Description
Citation
BOLELOUCKÁ, A. B + B BARCELONA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Gustav Křivinka (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Diplomantka prezentovala svůj projekt, zodpověděla připomínky a otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO