10 portový GSM reléový spínač s GUI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Návrh hardware i software pro GSM spínač s deseti spínanými výstupy a ovládáním přes SMS. Popis použitého GSM modulu a jeho vlastností, možnosti a požadavků, návrh a popis pomocných obvodů pro převedení výstupu z modulu na releové výstupy, elektrická realizace výstupu. Tvorba aplikačního software pro GSM modul, realizace požadavku na vzdálenou správu přes SMS, kontrola telefonního čísla odesílatele a informování o provedení povelu prozvoněním. Přidání AT příkazu pro nastavení zařízení. Vytvoření webového serveru zajišťujícího ovládání spínače přes internetový prohlížeč, vyřešení správy dat a komunikace serveru s zařízením. Otestování vytvořeného SW a zhodnocení výsledného návrhu z hlediska použitelnosti.
System hardware and software design for a GSM switch with ten switching outputs, controlled via SMS. Description of used GSM module and its properties, feasibility and requirements, design and description of supply circuits for module outputs to relay outputs decoding, plug-in realisation of outputs. GSM module application software creation, remote SMS control requests implementation, sender's phone number check and information about completed requests by call-backs. Adding AT command to set up device. Development of web server providing control of switch throught Internet browser, solving communication between server and device, and data management. Testing of created SW and evaluation of final design from aspects of usage.
Description
Citation
BARTULEC, T. 10 portový GSM reléový spínač s GUI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Filip Janovič (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Popište podrobněji, jak funguje "watchdog" a uveďte příklady SMS sloužících k ovládání resetátoru. Student odpoveděl na položenou otázku i na všechny připomínky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO