Electrochemical Microarray as a Rapid Tool for Identification of Mutations in Influenza Virus Genes

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ESG
Abstract
Influenza viruses, as etiological agent of acute respiratory-related diseases, cause seasonal epidemics and/or less frequently pandemics with substantial mortality across the world. They display high mutation rates and complex evolutionary patterns inducing often significant resistance to antiviral drugs. We considered an electrochemical detection method, so called CombiMatrix ElectraSense core technology, to create one influenza array containing probes of all genes encodable by different subtypes of influenza type A genome. We detected particularly: neuraminidase, hemagglutinin, nucleocapsid protein, matrix protein 1, matrix protein 2, polymerase PB1, polymerase PA and nuclear export protein. Moreover, we succeeded to detect in vitro prepared mutations of the mentioned genes and it was found that the suggested array might be a suitable method not only for detection of the expression of the genes but also for detection of their mutations
Chřipkové viry, jako etiologické činidlo akutního respiračního onemocnění způsobované epidemickým a méně frekventními pandemiemi se značnou úmrtností po celém světě. Vykazují vysokou míru mutace a složité evoluční vzorce indukují často značnou odolnost vůči protivirovým lékům. Zvažovali jsme elektrochemickou detekční metodu, tzv základní technologie CombiMatrix ElectraSense, k vytvoření chřipkové řady obsahující sondy všech genů kódovatelných rzůznými podtipy chřipkových typů A organismů. Zjistili jsme, zejména: neuraminidázu, hemaglutinin, nukleokapsidový protein, matrix protein 1, matrix protein 2, polymerázové PB1 polymerázové PA a jaderný exportní protein. Kromě toho, se podařilo zjistit in vitro připravené muteace ve zmíněných geneg a bylo zjištěno a navrženo že by to mohla být vhodná metoda nejen pro detekci a expresi genů, ale také pro detekci jejich mutací
Description
Citation
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE. 2015, vol. 10, issue 12, p. 9952-9967.
http://www.electrochemsci.org/papers/vol10/101209952.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO