Využítí laserových strojů pro technologii řezání kovů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá technologií laserového řezání a jejím využitím v průmyslu. Velká část práce tvoří teoretická rešerše, zabývající se charakteristikou jednotlivých typů laserových strojů a jejich využitím pro průmyslové aplikace, především pro řezání kovů. Dále je práce zaměřena na teorii této technologie a vhodné materiály. Práce taktéž pojednává o dvou firmách, které představují běžné podniky, využívající laserový stroj. Na základě průzkumu využití laserových strojů je dále, v rámci experimentální části práce, navržena výroba součásti.
This bachelor thesis deals with laser cutting technology and its use in industry. A large part of the work consists of theoretical research, dealing with the characteristics of individual types of laser machines and their use for industrial applications, especially for metal cutting. Furthermore, the work is focused on the theory of this technology and suitable materials. The work also deals with two companies, which represent typical use of a laser machine. In the experimental part of this thesis the manufacturing process of component is created based on a survey of the use of laser machines.
Description
Citation
NOVÁK, P. Využítí laserových strojů pro technologii řezání kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Z jakého důvodu vznikl na obrobku "nedopalok"? Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO