Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou lokalizace osob či objektů pomocí IoT technologií ZigBee a LoRa™. Jsou zde probrány možnosti metod lokalizace, parametry užívaných technologií a seznámení se s existujícími moduly dostupnými na trhu. Výsledkem praktické části je návrh desek plošných spojů, základního odzkoušení hardwaru a softwaru a zpracování měřených dat pro lokalizaci pomocí RSS.
The bachelor thesis is in theoretical part focused on the ideas of the localization of people or objects, using the IoT technologies, namely ZigBee and Lora™. The possible methods of localization are mentioned, with the mention of parameters of the used technologies and the overview of existing modules that are obtainable on the market. The result of a practical part is design of PCBs, the basic testing of hardware and software and the analysis of the obtained data.
Description
Citation
POVOLNÝ, O. Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) Ing. Filip Záplata, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student prezentuje výsledky své bakalářské práce. Odpovídá na otázky oponenta a dotazy komise. Ing. Záplata: Jaký je minimální počet modulů? Proč používate právě 4? Kolik by jich mohlo byt maximálně? Student popisuje čtvrtý modul jako referenční. Ing. Záplata: Jaké boli chyby v návrhu DPS? Student popisuje chyby v návrhu. Popisuje zlé footprinty na DPS. Prof. Kolka: Jaký je celkový princip a fungování vaši práce?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO