Research Results in the Field of Information Support for Innovation Activities

dc.contributor.authorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorŠmakalová, Petracs
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume19cs
dc.date.accessioned2019-04-03T03:54:37Z
dc.date.available2019-04-03T03:54:37Z
dc.date.issued2011-06-28cs
dc.description.abstractThe paper deals with an actual issue focused on one of the world wide problem - effective development of an innovation process in the company. Just innovation is deemed as an essential part of companys efficiency and its development with an impact on overall performance and competitiveness. The purpose of this paper is to present and discuss knowledge and findings of original primary research into South-Moravian companies within two projects of Internal Grant Agency Faculty of Business and Management Brno University of Technology, which were conducted in 2009 and 2010. For this analysis a questionnaire survey was used - the results of the primary research reflect innovative activities from the top managers point of view. The scientific aim of the paper is to gain knowledge and analyse the present status of innovative activities as it pertains to Czech and foreign professional literature and in the Czech business environment. Authors proved with help of questionnaire survey that many companies still neglect information support of their innovation activities although given the importance of innovation as an engine of growth. Moreover, as shown by the primary research, the majority of companies lack a sophisticated marketing information system, modelling and analysis of the future market, analyses of customers, their behaviour and unsaid needs, definition of price strategies, and analysis of new expansion areas. These findings are not affirmative for our business environment.en
dc.description.abstractČlánek se zabývá aktuálním tématem orientovaným na jeden ze současných celosvětových problémů a to rozvojem efektivního inovačního procesu podniku. Právě inovace se považují za základní prvek efektivity podniku a jeho rozvoje s přímým dopadem na výkonnost a konkurenceschopnost. Cílem tohoto článku je představit a diskutovat výsledky a zjištění z dvou výzkumných projektů uskutečněných pod záštitou Interní grantové agentury Fakulty podnikatelské VUT v Brně, které proběhly v letech 2009 a 2010. Výzkumy byly provedeny dotazníkovou formou a jejich výsledky odráží inovační aktivity z pohledu manažerů vyššího vedení oslovených společností. Autorům se podařilo na základě dotazníkového šetření a osobních rozhovorů s některými manažery prokázat, že značná část podniků zanedbává informační podporu svých inovačních aktivit a to i přes význam inovací jakožto motoru růstu podniku.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent387-398cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011, vol. 19, issue 4, p. 387-398.en
dc.identifier.doi10.11118/actaun201159040387cs
dc.identifier.issn1211-8516cs
dc.identifier.other72383cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69247
dc.language.isoencs
dc.publisherMendelova univerzita v Brněcs
dc.relation.ispartofActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensiscs
dc.relation.urihttps://acta.mendelu.cz/59/4/0387/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1211-8516/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectinnovationen
dc.subjectresearchen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectinovace
dc.subjectvýzkum
dc.subjectmarketing
dc.subjectkonkurenceschopnost
dc.titleResearch Results in the Field of Information Support for Innovation Activitiesen
dc.title.alternativeVýsledky výzkumu v oblasti informační podpory inovačních aktivitcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-72383en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:57:20en
sync.item.modts2020.03.31 07:46:16en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2011MendeluActa.pdf
Size:
191.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
2011MendeluActa.pdf